BREAKING NEWS : 1100 रुपयांमध्ये एसटीने फिरा संपूर्ण महाराष्ट्रभर अनलिमिटेड

BREAKING NEWS

tvrfinnews.com

BREAKING NEWS : राज्यभरातील अनेक छोटे व्यापारी, उद्योजक, छोटे विक्रेते यांना सलग अनेक दिवस कामानिमित्त एसटीचा प्रवास करावा लागतो. अनेक हौशी पर्यटक आठवडाभराची सुट्टी काढून प्रेक्षणीय स्थळांचा आनंद लुटतात. अशा प्रवाशांसाठी ‘आवडेल तेथे कोठेही प्रवास’ योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. गेल्या वर्षी सुमारे एक लाख प्रवाशांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ “आवडेल तेथे कोठेही प्रवास” सन १९८८ पासून प्रवाशांसाठी राबवित आहे. या योजने अंतर्गत ७ दिवसाच्या पासाप्रमाणे ४ दिवसाचा पास दिला जातो.सुधारित दर दिनांक ०५.०१.२०२२ पासून लागू राहतील.BREAKING NEWS

या योजनेचे मुख्य नियम खालील प्रमाणेः-

 • १. या योजने अंतर्गत ७ व ४ दिवसाचे पास दिले जातील.
 • २. साध्या सेवेचे पास सर्व प्रकारच्या साध्या बसेससाठी (साधी, जलद, रातराणी, शहरी, यशवंती (मिडी) आंतरराज्य मार्गासह ग्राह्य राहतील.
 • ३.निमआराम बससेवेसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात आले नाहीत शिवशाही बससेवेसाठी देण्यात येणारा पास शिवशाही बससेवेसह साधी,निमआराम,विनावातानुकुलीत शयन आसनी या सर्व सेवांसाठीआंतरराज्य मार्गासह ग्राह्य राहील.
 • ४.या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे पास दहा दिवस अगोदरपर्यंत देता येईल.
 • ५.”आवडेल तेथे कोठेही प्रवास ” योजनेचे पास नियमीत बसेस सोबतच कोणत्याही जादा बसेसमध्ये तसेच यात्रेसाठी सोडण्यात येणाऱ्या यात्रा बसमध्ये ग्राह्य राहील.
 • ६.सदर पासावर प्रवास करणाऱ्या पासधारकांसाठीते पासधारक आहेत म्हणून प्रवेश नाकारू नये.
 • ७.आवडेल तेथे प्रवास पासधारकांसाठी बसमधील आसनासाठी हमी देता येणार नाही,परंतु या योजनेतील पास धारकाना सदर पासावर आरक्षण भरून आसन आरक्षित करता येईल.
 • ८.या योजनेअंतर्गत प्रौढ पासधारकास २०  किलो व १२ वर्षाखालील मुलास १०  किलो प्रवासी सामान विनाआकार नेता येईल.
 • ९.पासधारकास आंतरराज्य मार्गावर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बस जेथपर्यंत जाते तिथपर्यंत राज्य परिवहन बसने प्रवास करता येईल.
 • १०.पास हरविल्यास त्याचे ऐवजी दुसरा पास देण्यात येणार नाही.वा हरविलेल्या पासाचा कोणताही परतावा दिला जाणार नाही.
 • ११.सदरचा पास अहस्तांतरणीय राहील.पासाचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास पास जप्त करण्यात येईल.
 • १२.प्रवासात वैयक्तीक वस्तु गहाळ झाल्यास अथवा कोणतेही नुकसान झाल्यास महामंडळ त्याची जबाबदारी स्विकारणार नाही.
 • १३.आवडेल तेथे कोठेही प्रवास पास योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या पासाच्या दिवसाची गणना ००.०० ते २४.०० अशी करण्यात येईल.पासाचे मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी प्रवासी सदर पासावर २४.०० वा.नंतर प्रवास करत असेल तर पुढील प्रवासासाठी तिकीट घेणे आवश्यक राहील.
 • १४.काही वेळा रा.प.बसेस उशिरा सुटल्यामुळे,मार्गस्थ बिघाड झाल्यामुळे अगर काही अपरिहार्य कारणामुळे जी बस नियोजित पोहचण्याची वेळ २४.०० पूवी होती ती २४.०० नंतर पोहचत असेल व पासधारकाचा प्रवास खंडित झाला नसल्यास पासधारकांकडून तिकीट आकार वसूल करू नये.
 • १५. राप/वाह/सामान्य-८८/८०७२ दिनांक ०२/११/१९९८ – वाहतूक खाते परिपत्रक क्र.३०/१९९८ अन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार घरातील नातलगाचा मुत्यू,भुकंप,आग लागणे, आतिवृष्टी, महापूर, नैसर्गिक आपत्ती इत्यादी कारणांमुळे पासधारकास पास रद्द करावयाचा असल्यास व त्याने तसे प्रवासाच्या तारखेपुर्वी पुराव्यासह कळविले असल्यास प्रत्येक पासामागे रु.२०/- सेवा शुल्क वसुल करून उर्वरीत रकमेचा त्यास परतावा देण्यात यावा.परंतु अशा बाबतीत सदर पासावर पुढील तारखेस प्रवास करण्याची प्रवाशाची इच्छा असल्यास त्याचा जुना पास रद्द करून त्याला नवीन पास देण्यात यावा,व त्यासाठी शुल्क आकारणी करण्यात येऊ नये.
 • १६.संप / काम बंद आंदोलन यामुळे रा.प. वाहतूक बंद झाल्यामुळे प्रवासी सदर पासावर प्रवास करू न शकल्यास त्याने प्रवास न केलेल्या दिवसांचा परतावा / मुदतवाढ देण्यात येईल.सदरची मुदतवाढ / परतावा वाहतूक सुरु झाल्या पासून ३ महिने पर्यंतच्या कालावधीत देण्यात येईल.
 • १७. स्मार्ट कार्ड योजने अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आवडेल तेथे कोठेही प्रवास पासांसाठी वरील सूचना लागू राहतील.

होय, तुम्ही 1100 रुपयांमध्ये एसटीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर अनलिमिटेड प्रवास करू शकता. एसटी महामंडळाने “महाराष्ट्र दर्शन” नावाची योजना सुरू केली आहे ज्याद्वारे तुम्ही 7 दिवसांसाठी एसटी बसने अनलिमिटेड प्रवास करू शकता. या योजनेची किंमत ₹1100 आहे आणि तुम्ही एसटीच्या कोणत्याही बसने (एसी आणि नॉन-एसी) प्रवास करू शकता. BREAKING NEWS

महाराष्ट्र दर्शन योजनेचे फायदे:

 • 7 दिवसांसाठी एसटी बसने अनलिमिटेड प्रवास
 • एसी आणि नॉन-एसी बस दोन्हीमध्ये प्रवास करण्याची सुविधा
 • संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रवास करण्याची मुभा
 • कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय प्रवास करण्याची सुविधा BREAKING NEWS

महाराष्ट्र दर्शन योजनेसाठी पात्रता:

 • तुम्ही भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
 • तुमचे वय 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
 • तुम्हाला वैध ओळखपत्र (आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड) असणे आवश्यक आहे. BREAKING NEWS

महाराष्ट्र दर्शन योजनेसाठी अर्ज कसा करावा:

 • तुम्ही एसटी महामंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाईन अर्ज करू शकता.
 • तुम्ही एसटी महामंडळाच्या कोणत्याही बसस्थानकावर जाऊन ऑफलाइन अर्ज करू शकता. BREAKING NEWS

अधिक माहितीसाठी:

 • एसटी महामंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या:
 • एसटी महामंडळाच्या कस्टमर केअरला 1800-22-7868 वर कॉल करा. BREAKING NEWS

टीप:

 • ही योजना केवळ एसटी महामंडळाच्या बसेससाठी वैध आहे.
 • तुम्ही ही योजना खाजगी बस ऑपरेटरसाठी वापरू शकत नाही.
 • तुम्ही प्रवास करण्यापूर्वी बसची वेळापत्रक तपासा. BREAKING NEWS

tvrfinnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *