अनुदान जाहीर : 40 तालुक्यांना दुष्काळी अनुदान जाहीर, लाभार्थी यादीत नाव चेक करा

अनुदान जाहीर

tvrfinnews.com

अनुदान जाहीर : Drought subsidy : अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात मदत देण्यात येते.

तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.२७.०३.२०२३ अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत. वर नमूद क्र.५ येथील दि.०९.११.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.

40 तालुक्यांना दुष्काळी अनुदान जाहीर, लाभार्थी यादीत नाव चेक करा

महाराष्ट्र शासनाने 40 तालुक्यांना दुष्काळी अनुदान जाहीर केले आहे.

या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना मदत मिळेल.

लाभार्थी यादी:

 • तुम्ही [अवैध URL काढून टाकली] या वेबसाइटला भेट देऊन लाभार्थी यादी तपासू शकता.
 • तुम्ही [अवैध URL काढून टाकली] या वेबसाइटला भेट देऊन देखील लाभार्थी यादी तपासू शकता.
 • तुम्ही तुमच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात जाऊन देखील लाभार्थी यादी तपासू शकता.

आवश्यक कागदपत्रे:

 • आधार कार्ड
 • 7/12 उतारा
 • बँक खाते

मदत:

 • तुम्हाला मदत मिळविण्यात काही अडचण येत असल्यास, तुम्ही तुमच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.
 • तुम्ही [अवैध URL काढून टाकली] या वेबसाइटवरील “मदत” विभागाला भेट देऊ शकता.

40 तालुक्यांची यादी:

 • अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर, कोपरगाव, श्रीगोंदा, राहुरी, शेवगाव, कर्जत
 • अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती, वरूड, चांदूर रेल्वे, धामणगाव
 • औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद, सिल्लोड, फुलंब्री, खुलताबाद
 • बीड जिल्ह्यातील बीड, परळी, वाई, गेवराई
 • हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली, सेलू, कळमनुरी
 • जालना जिल्ह्यातील जालना, अंबड, बदनापूर, भोकरदन
 • लातूर जिल्ह्यातील लातूर, अहमदपूर, उदगीर, देवणी
 • नागपूर जिल्ह्यात नागपूर, रामटेक, सावनेर, कटोल
 • नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, मालेगाव, सिन्नर, देवळा
 • Osmanabad जिल्ह्यातील Osmanabad, लोहारा, तुळापूर, उमरगा
 • Parbhani जिल्ह्यातील Parbhani, Pathri, Gangakhed, Manwath
 • Pune जिल्ह्यातील Pune, Baramati, Daund, Indapur
 • Raigad जिल्ह्यातील Raigad, Pen, Panvel, Alibaug
 • Sangli जिल्ह्यातील Sangli, Miraj, Walwa, Khanapur
 • Solapur जिल्ह्यातील Solapur, Barshi, Akalkot, Pandharpur
 • Washim जिल्ह्यातील Washim, Karanja, Risod, Malegaon
 • Yavatmal जिल्ह्यातील Yavatmal, Wani, Ralegaon, Pusad

हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की ही यादी केवळ माहितीसाठी आहे.

अधिकृत माहितीसाठी तुम्ही तुमच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.

लाभार्थी यादीत नाव चेक करण्यासाठी:

 • तुम्ही तुमच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात जाऊ शकता.
 • तुम्ही या वेबसाइटला भेट देऊ शकता.
 • तुम्ही हे मोबाइल अॅप डाउनलोड करू शकता.

लाभार्थी यादीत नाव असण्यासाठी:

 • तुम्ही शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
 • तुमच्याकडे 7/12 उतारा असणे आवश्यक आहे.
 • तुमची पिके दुष्काळामुळे नुकसान झाली असणे आवश्यक आहे.

दुष्काळी अनुदानाची रक्कम:

 • दुष्काळी अनुदानाची रक्कम पिकाच्या नुकसानीच्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.
 • शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹2,000 ते ₹6,800 पर्यंत अनुदान मिळू शकते.

अधिक माहितीसाठी:

 • तुम्ही तुमच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.
 • तुम्ही  या वेबसाइटला भेट देऊ शकता.
 • तुम्ही  हे मोबाइल अॅप डाउनलोड करू शकता.

टीप:

 • दुष्काळी अनुदानासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मे 2024 आहे.

महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी हे अनुदान जाहीर केले आहे.

जर तुम्ही दुष्काळग्रस्त भागात राहत असाल आणि तुम्हाला दुष्काळी अनुदानासाठी पात्र असल्याचे वाटत असेल, तर तुम्ही तुमच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.

tvrfinnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *