नुकसान भरपाई : गारपीट नुकसान भरपाई 27000 रुपये जाहीर, लाभार्थी यादी पहा

tvrfinnews.com नुकसान भरपाई : डिसेंबर, २०२३ व जानेवारी, २०२४ या कालावधीत राज्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात …

Read more

नुकसान भरपाई : गारपीट नुकसान भरपाई 27000 रुपये जाहीर, लाभार्थी यादीत नाव पहा

Loan wavier :- डिसेंबर, २०२३ व जानेवारी, २०२४ या कालावधीत राज्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात आली …

Read more