Crops damaged by wild animal : जंगली जनावरांमुळे पिकांचे नुकसान झाले? तर आता सरकार देणार नुकसान भरपाई! असा करा अर्ज

crops damaged by wild animal : शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान करणारे अनेक वन्य प्राणी आहेत. जंगलातून आलेल्या या प्राण्यांमुळे शेतीला …

Read more