Raigad Landslide : पूर्ण लोकसंख्या २२८ त्यापैकी फक्त सापडले १०९ जण ,११९ जण बेपत्ता ! बाकीचे कुठे आहेत? एकनाथ शिंदे म्हणाले…

Khalapur Irshalgad Fort Landslide : इर्शाळगडावरील दरड संपूर्ण गावावर कोसळली. यामध्ये अजूनही बरेच लोक बेपत्ता आहेत. Raigad Landslide Raigad Khalapur …

Read more